Tietoa meistä

Olemme nuorille suunnattu, riistan,- ja ympäristönhoidon kouluttaja. Kurssitamme eri ikäistä nuorisoa ympäri vuoden. Koulutustapahtumiemme tärkein osa kertoo luonnosta. Niihin kuuluu tutustuminen metsästyksen eri osa-alueisiin sekä muuhun harrastamiseen ulkona. Luonnon monimuotoisuuden tärkeys ja sen kunnioittaminen tulee myös tutuksi kurssilaisille.

Toimintamme kuuluu Forssan Metsästysseuran nuorisotoimintaan mutta rakennamme kurssimme kunkin kohteen toivomusten ja aikataulujen mukaan, perusteemoina yllä mainitut aihealueet.
Hyvä Erä -peruskurssi antaa nuorille syventävää tietoa niin riistanhoidosta, ympäristönhoidosta kuin esimerkiksi moninaisista luonnon tarjoamista harrastusvaihtoehdoista, sekä innostaa lapsia luonnossa liikkumiseen.
Aihepiirit yhdistyvät toisiinsa mutkattomasti kurssin edetessä, ja asiantuntijoiden tarinat sekä perusteltu tieto yhdistettynä Hyvä Erän visuaaliseen ja akustiseen maailmaan saavat lasten mielenkiinnon heräämään luontoa kohtaan. Yhteiset keskusteluhetket aiheista antavat lapsille mahdollisuuden osallistua kurssiin.

Kouluttajat

Hyvä Erä-kurssin ohjaajien erikoisosaamiset sijoittuvat laajasti aihepiirien läpi. Riistamestarit Markku Paavilainen ja Jukka Roisko sekä Hyvä Erä kouluttaja Heikki Heino varmistavat alansa ammattilaisina että riista- ja metsästyspuolen kurssiosuudet ovat uusimpiin tietoihin perustuvia, perusteltuja kokonaisuuksia kestävän metsästyksen pohjalta, riistaa ja niiden elinympäristöä kunnioittaen. Alan opintojen sekä oman metsästysharrastuksen lisäksi Markulla on pitkä historia lasten kanssa toimimisesta urheiluvalmentajana. Jukka on aikaisemmin toiminut sukelluskouluttajana. Heikillä erikoisosaamiseen lukeutuu myös houkuttelupyynti ja ammunta. Molemmat heistä, Jukka ja Heikki, toimivat myös osan vuodesta metsästysoppaina virossa. Näin ollen jokaisen omat osaamisalueet tuovat kurssiosuuksiin oman lisänsä, sekä mielenkiintoisia tarinoita ja kokemuksia herättelemään lasten kiinnostusta ja positiivisia kokemuksia, riistan,- ja ympäristönhoitoa kohtaan.

Yhteistyössä:

Ota yhteyttä!

Riistamestari: Jukka Roisko

puh. 050-5401844

Riistamestari: Markku Paavilainen

Hyvä Erä kouluttaja: Heikki Heino

puh. 050-3012770

Sähköposti:

hyva.era@gmail.com