Seura tiedottaa

Forssan "vanha kaatopaikka" rauhoitetaan metsästykseltä luonnonhoitotöiden johdosta toistaiseksi. Alueella ei saa liikkua!

Vieraskortti

Kortti maksetaan tilille: FI19 4327 2020 0407 90

Maksu on 10 e per vieras

Viitteeksi vieraan nimi.

Enintään 2 vierasta per jäsen.


Reviiri- ja OmaRiista karttapalvelut

Reviiri

Reviiri on karttapalvelu jolla hallinnoidaan maavuokrasopimuksia ja luodaan metsästysalueesta kartta. Mobiilissa reviiri toimii B-bark nimisen ohjelman kautta.

LIsätietoa puheenjohtajalta


OmaRiista

Omaan riistaan kerätään pääsääntöisesti peura ja hirviporukoiden jäsenet jotta kaadot saadaan merkattua oikeille ampujilleen.

Maanvuokraus

Uljasjärvi ja suojärvi

Uljasjärven- suojärven alue pysyy ennallaan pienriista-alueena. Uponorin hirvieläinjahdille ei saa aiheuttaa kohtuutonta haittaa!

Muutos yleisiin metsästysaikoihin:

Kauriin metsästys on kielletty Luolalammin vaihtomailla.

Kauriin pukkijahti keväällä 2020 on rauhoitettu.

Yleistä :

VIERAS EI SAA AMPUA KAURISTA!

SORSASTUKSEEN EI MYYDÄ VIERASKORTTEJA!

Saaliskiintiöt:

Teeri kukko 2 kpl /jäsen

Metso kukko 1 kpl/jäsen

Metsäjänis 2 kpl/jäsen

Kauris 1 kpl/jäsen

Vieraan ampuma riista on pois jäsenen saaliskiintiöstä!

UPM:n mailla saa ampua myös teerikanaa Perähuhta-Uljasjärvi, mutta ei kaurista.

Rauhoitusalueet:

Pellilän suolla vanhasta rautatiestä etelään oleva suoalue rauhoitetaan sorsastukseltaa.

Metsäjänis rauhoitetaan Vieremäntien, Kalsuntien ja Uitontien välisellä alueella.

Rata-ammunta:

Metsästysseura tukee jäsenilleen ammunnan harjoittelua maksamalla puolet ammuntalipuista Sukulan ampumaradalle.

Haulikkoliput:

Tiedustelu Jaana Gran

Kivääriliput:

Tiedustelu Jari Gran