Seura tiedottaa

Seuran valkohäntäpeuran kaatolupia on jäljellä 13.5, (Alkuun oli 70) joiden verotus määräytyi seuraavasti:
 • 23 pukkia,
 • 23 lehmää
 • 24 lupaa vasoina (48kpl)

Tilastona nykyhetken kaadoista:
 • 23 pukkia
 • 19 lehmää
 • 14.5 vasoina (29kpl)

Jäljelläolevien kaatolupien kanssa menetellään seuraavasti 16.01.2021 alkaen:

 • 4 lehmää
 • 9.5 lupaa vasoina(19kpl)
 • Kun kaatolupia on jäljellä 5, jolloin kyttäämään pääsee nopein varaaja periaatteella ylilyöntien välttämiseksi.
 • Osallistuminen edellyttää omien lupien olleen käytetty pois. Kaatoluvan hinta on 60€, puolikkaalla 30€.
 • Kaadetun eläimen maksu maksetaan jahtiryhmän tilille heti kaadon jälkeen, ja jälleen ilmoitus kyttäämään menemisestä, sekä erikseen vielä kaadosta.

Pukin ampumisesta rangaistaan seuraavasti:

 • Kaadettu eläin siirtyy seuran omistukseen kokonaisuudessaan.


Forssan Metsästysseura ry

Hirvi- ja Peurajahtiin ilmoittautuminen alkaa 12.3 ja päättyy 20.3 klo 21. Ilmottautuminen suoritetaan tekstiviestillä Jari Niemelle gsm.040 7186001. Viestissä pitää ilmoittaa osallistujan nimi ja mihin osallistuu. Myöhässä tulleita ilmottautumisia ei vastaan oteta.
Lisätietoa edellisen kauden jahtipääliköltä tai puheenjohtajalta.

Vieraskortti

Kortti maksetaan tilille: FI19 4327 2020 0407 90

Maksu on 10 e per vieras

Viitteeksi vieraan ja isännän nimi.

Enintään 2 vierasta per jäsen.


Reviiri- ja OmaRiista karttapalvelut

Reviiri

Reviiri on karttapalvelu jolla hallinnoidaan maavuokrasopimuksia ja luodaan metsästysalueesta kartta. Mobiilissa reviiri toimii B-bark nimisen ohjelman kautta.

LIsätietoa puheenjohtajalta


OmaRiista

Omaan riistaan kerätään pääsääntöisesti peura ja hirviporukoiden jäsenet jotta kaadot saadaan merkattua oikeille ampujilleen.

Maanvuokraus

Uljasjärvi ja suojärvi

Uljasjärven- suojärven alue pysyy ennallaan pienriista-alueena. Uponorin hirvieläinjahdille ei saa aiheuttaa kohtuutonta haittaa!

Muutos yleisiin metsästysaikoihin:

Kauriin metsästys on kielletty Luolalammin vaihtomailla.

Kauriin pukkijahti keväällä 2022 on sallittu, huomaathan saaliskiintiöt! Mikäli ammut jahtikauden aikana kaurispukin et voi osallistua kevätjahtiin!

Yleistä :

Vieras saa ampua kaurista

Kauriin kaatoilmoitus 7 päivän aikana omariistaan, soitto jahtipäälikölle kaadon jälkeen.

SORSASTUKSEEN EI MYYDÄ VIERASKORTTEJA!

Saaliskiintiöt:

Teeri kukko 2 kpl /jäsen

Metso kukko 1 kpl/jäsen

Metsäjänis 2 kpl/jäsen

Kauris 2 eläintä/jäsen

Vieraan ampuma riista on pois jäsenen saaliskiintiöstä!

UPM:n mailla saa ampua myös teerikanaa Perähuhta-Uljasjärvi, mutta ei kaurista.

Rauhoitusalueet:

Pellilän suolla vanhasta rautatiestä etelään oleva suoalue rauhoitetaan sorsastukselta.

Metsäjänis rauhoitetaan Vieremäntien, Kalsuntien ja Uitontien välisellä alueella.

Forssan kaupungin ulkoilualueiden läheisyydessä suositellaan metsästyksen rajoittamista.

Rata-ammunta:

Metsästysseura tukee jäsenilleen ammunnan harjoittelua maksamalla puolet ammuntalipuista Sukulan ampumaradalle.

Haulikkoliput:

Tiedustelu Jaana Gran

Kivääriliput:

Tiedustelu Jari Gran