Seura tiedottaaForssan Metsästysseura ry

Kesäiset terveiset johtokunnalta!

Osaa jäsenistä on ihmetetyttänyt jäsentiedotteteiden puuttuminen. Tänä vuonna on johtokunta päätöksellään pidentänyt tätä jäsemaksujen säännöissä määräämää pykälää nettijäsenrekisteriin siirtymisestä tulleiden ongelmien vuoksi. Pyydämme täten kärsivällisyyttä vielä hetken.

Terveisin johtokunta

Vieraskortti

Kortti maksetaan tilille: FI19 4327 2020 0407 90

Maksu on 15 e per vieras

Viitteeksi vieraan ja isännän nimi.

Enintään 2 vierasta per jäsen.


Reviiri- ja OmaRiista karttapalvelut

Reviiri

Reviiri on karttapalvelu jolla hallinnoidaan maavuokrasopimuksia ja luodaan metsästysalueesta kartta. Mobiilissa reviiri toimii B-bark nimisen ohjelman kautta.

LIsätietoa puheenjohtajalta


OmaRiista

Omaan riistaan kerätään pääsääntöisesti peura ja hirviporukoiden jäsenet jotta kaadot saadaan merkattua oikeille ampujilleen.

Maanvuokraus

Uljasjärvi ja suojärvi

Uljasjärven- suojärven alue pysyy ennallaan pienriista-alueena. Uponorin hirvieläinjahdille ei saa aiheuttaa kohtuutonta haittaa!

Muutos yleisiin metsästysaikoihin:

Kauriin metsästys on kielletty Luolalammin vaihtomailla.

Kauriin pukkijahti keväällä 2022 on sallittu, huomaathan saaliskiintiöt! Mikäli ammut jahtikauden aikana kaurispukin et voi osallistua kevätjahtiin!

Yleistä :

Vieras saa ampua kaurista

Kauriin kaatoilmoitus 7 päivän aikana omariistaan, soitto jahtipäälikölle kaadon jälkeen.

SORSASTUKSEEN EI MYYDÄ VIERASKORTTEJA!

Saaliskiintiöt:

Teeri kukko 2 kpl /jäsen

Metso kukko 1 kpl/jäsen

Metsäjänis 2 kpl/jäsen

Kauris 2 eläintä/jäsen

Vieraan ampuma riista on pois jäsenen saaliskiintiöstä!

UPM:n mailla saa ampua myös teerikanaa Perähuhta-Uljasjärvi, mutta ei kaurista.

Rauhoitusalueet:

Pellilän suolla vanhasta rautatiestä etelään oleva suoalue rauhoitetaan sorsastukselta.

Metsäjänis rauhoitetaan Vieremäntien, Kalsuntien ja Uitontien välisellä alueella.

Forssan kaupungin ulkoilualueiden läheisyydessä suositellaan metsästyksen rajoittamista.

Rata-ammunta:

Metsästysseura tukee jäsenilleen ammunnan harjoittelua maksamalla puolet ammuntalipuista Sukulan ampumaradalle.

Haulikkoliput:

Tiedustelu Jaana Gran

Kivääriliput:

Tiedustelu Jari Gran